BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN MADEN ŞİRKETİNE FREN

BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN MADEN ŞİRKETİNE FREN

Kirazlıyayla Köyü’nde yapılması planlanan ‘Flatasyon’ (Zenginleştirme) işlemine, Bilirkişi Heyeti’nden olumsuz rapor.

Kirazlıyayla Köyü’nde Meyra Maden şirketi tarafından yapılması planlanan Çinko - Kurşun - Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi, 1. İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen Bilirkişi Heyeti tarafından incelendi. Bilirkişi Heyeti ‘Oy Birliği’ ile madenin hukuka aykırı olduğuna ve ÇED Raporu’nun teknik olarak yeterli olmadığına karar verdi. Şimdi gözler, mahkemenin vereceği karara çevrildi.

Konuyla ilgili İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özel’de bir açıklama yaptı.

Ercan Özel, Hepinizin bildiği gibi Yenişehir ilçemiz Kirazlıyayla Mahallesinde yapılması planlanan Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi için Kirazlıyayla ve Yenişehir halkı olarak İYİ Parti'nin öncülüğünde aylardır bir hukuk mücadelesi sürdürüyorduk. Mücadelemiz başlarken ilk açıklamamda; "Bizler bir olur ve bu sorumluluk duygusu ile hareket edersek, bugün ilçemizde yaşanan çevresel sorunları çözebilir, azaltabilir ve yenilerinin olmasının önüne geçebiliriz" demiştim. Nitekim bunu başardık.

İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özel’in basın açıklaması şöyle:

Saygıdeğer Basın Mensupları Kıymetli Yenişehirli Hemşerilerimiz;

Bugün Yenişehir'de, halkımızın geleceğe yönelik ümitlerinin tazelendiği çok güzel bir gün yaşıyoruz. Ülkemizde hukukun, demokrasinin, insan haklarının ve çevre sağlığının büyük bir zaferine Yenişehir ev sahipliği yapıyor.
Hepinizin bildiği gibi Yenişehir ilçemiz Kirazlıyayla Mahallesinde yapılması planlanan Çinko - Kurşun - Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi için Kirazlıyayla ve Yenişehir halkı olarak İYİ Parti'nin öncülüğünde aylardır bir hukuk mücadelesi sürdürüyorduk. Mücadelemiz başlarken ilk açıklamamda; "Bizler bir olur ve bu sorumluluk duygusu ile hareket edersek, bugün ilçemizde yaşanan çevresel sorunları çözebilir, azaltabilir ve yenilerinin olmasının önüne geçebiliriz." demiştim. Nitekim bunu başardık.

KİRAZLIYAYLA'DA ZAFER İNANANLARIN OLDU
Bugüne kadar yaptığımız tüm basın açıklamalarında ve katıldığımız programlarda maden şirketinin aldığı ÇED Raporunun usule aykırı olduğunu teknik olarak yanlışlarla dolu olduğunu ifade etmiş bir an önce bu hukuksuzluktan geri adım atılması gerektiğini vurgulamıştık. Girişimlerimiz sonucu İYİ Avukatlar Platformuna mensup onlarca avukatın devreye girmesi ile Maden Şirketine karşı yürütülen hukuk mücadelesinde büyük bir zafere imza atmış olduğumuzu buradan sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu bildirmek istiyorum.
Geçtiğimiz aylarda 1. İdare Mahkemesi'nin ÇED Raporu'nun incelenmesi ve ona göre karar verilmesi için atadığı kendi dallarında uzman 7 kişilik bilirkişi heyeti detaylı araştırma ve incelemelerden sonra nihai kararını verdi.
Yaklaşık 1 yıla yakın sürede büyük bir mücadele içerisinde olduğumuz, yapıldığında insan ve çevre sağlığına büyük bir darbe vuracak olan Çinko - Kurşun - Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan ÇED Raporu hakkında; Maden, Ziraat, Çevre, Jeoloji, Orman, Kimya Mühendisleri ve Arkeologdan oluşan bilirkişi heyeti oy birliği ile madenin hukuka aykırı olduğuna ve ÇED Raporunun teknik olarak yeterli olmadığına karar verdi.

MADEN ŞİRKETİNİN İTİRAZININ ÖNÜ KAPANDI
Bilirkişi heyeti raporunda; "ÇED Raporunda eksiklik olarak belirtilen hususların giderilmesi halinde bile, ortaya çıkabilecek doğal afetlerin (deprem, tsunami, sel, vb.) sebep olabileceği büyük riskler ve bölgenin 1. Derece deprem kuşağında yer aldığı gerçeklerini değiştirmeyecektir." ifadesi ile maden şirketinin ÇED Raporunda eksiklikleri giderse bile bu bölgede maden tesisinin yapılmasının mümkün olmayacağını özellikle ifade etmiştir.
1.İdare Mahkemesi, atadığı bilirkişi heyetinin raporunu esas alarak birkaç gün içerisinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi" hakkında olumlu karar verilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmedecek. Böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Meyra Madencilik için verdiği Çinko - Kurşun - Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi "ÇED Olumlu" kararı geçerliliğini yitirecek. Mahkeme'nin birkaç gün içinde vereceği yürütmeyi durdurma kararı şuan Kirazlıyayla'da büyük bir coşku içinde bekleniyor. Kirazlıyayla'da herkesin gözü kulağı gelecek bu mutlu haberde.

NE DEDİYSEK O…
33 sayfalık bilirkişi raporunu satır satır incelediğimizde ÇED Raporu içerisinde İYİ Parti olarak bizlerin aylardır üstünde durduğu eksikliklerin tümünün yer aldığını görmemiz bizlerin haklılığını bir kez daha tüm çıplaklığı ile ortaya koymuştur. Örneğin DSİ tarafından tarımsal sulama amaçlı yapılmış olan Göllüce Sulama Kooperatifinden başka amaçla su tahsisi yapılamayacağı kanunlarda açık bir şekilde bilindiği halde, ÇED Raporunda kanunlara aykırı bir şekilde maden firmasının Göllüce Sulama Kooperatifin su tahsisi yapılacağı belirtilmiş.
Yine Bilirkişi raporunda; "ÇED Raporunda parsellerin tarım dışı amaçlı kullanım izni alınmadan sahada hiçbir işlem yapılmayacağı belirtilmesine karşın inşaat çalışmaları başlamıştır. Dava dosyasında tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına ilişkin izin alındığına dair bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. Bu durum 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa aykırıdır." diyerek maden şirketinin usulsüz ve kanunlara aykırı bir şekilde doğa katliamı yaptığını açıkça ortaya çıkarmıştır.
İYİ Parti olarak yaptığımız basın açıklamalarında defalarca ifade etmiş olduğumuz önemli bir konuya da yer veren bilirkişi heyeti; "Birleşmiş Milletler çevre raporuna göre son 30 yılda dünyada deprem nedeniyle 14 atık maden barajı kazası yaşanmış olup mevcut tesise yapılacak olan atık barajı da hem bu risk altında yapılmakta hem de Yenişehir ovasına %15-20 eğimli arazi üzerine planlanmıştır. İleride olabilecek bir yüksek şiddetli deprem de gövdenin patlaması halinde bütün atık Yenişehir ovasına akacak ve doğal yaşamı tehdit edecektir." diyerek bizlerin haklılığı tescil etmiştir.

Saygıdeğer Basın Mensupları Kıymetli Yenişehirli Hemşerilerimiz;
Sonuç olarak T.C. Devleti Bursa. 1. İdare Mahkemesi'nin Meyra Madencilik Firmasının Çinko - Kurşun - Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi adı altında yaptığı maden çalışmasının hukuki ve teknik yapısını incelemek için atadığı bilirkişi heyeti Meyra Madenciliğinin doğa katliamı yaptığını ve hem hukuki hem de teknik olarak birçok eksiğinin olduğunu belirlemiştir.
Böylelikle Kirazlıyayla halkının haklılığı ortaya çıkmış ve güneşin balçıkla sıvanmayacağı bir kez daha tescillenmiş olmuştur. Meyra Madencilik bu karara itiraz edecek, belki bir üst mahkemeye gidecektir ama emin olsunlar ki bu halkın karşısında asla duramayacaklar. Sonunda ise Lübnanlı şirket Kirazlıyaylayı terk edecek. Bizim mücadelemiz ise onların Kirazlıyayla'yı terk etmesine kadar devam edecek.
Herkesin hatırlayacağı gibi geçtiğimiz yıl İYİ Parti olarak Yenişehir'i ve vatanını düşünen herkese; "Gelin! Tüm görüşlerimizi bir yana koyarak, bir olalım ve çevremizi yok edecek olan tesislerin karşısında durduğumuzu gösterelim. Hepimizin doğup büyüdüğü bu topraklara borcu var. Yenişehir olarak bizler doğrunun yanında yer alalım ve yapılması gereken ne varsa hep birlikte yapalım. Önce Yenişehir'in sonra ülkemizin zehirlenmesini, yavaş yavaş yok olmasını istemiyorsak, Ortak aklı öne çıkararak Kirazlıyayla'da yapılması planlanan Çinko - Kurşun - Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi'ne karşı olduğumuzu hep birlikte gösterelim" diyerek tüm siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına ortak bir çağrı yapmıştık.

YEREL YÖNETİCİLER TERCİHİNİ LÜBNAN'LI ŞİRKETTEN YANA KULLANDI
O gün biz İYİ Partililer olarak, "Hz. İbrahim için ağzında bir damla su ile ateşe koşturan karınca misali idik. Yenişehir'de kim Nemrut'un yanında, kim Hz. İbrahim'in yanında bilmek istiyoruz" demiştik. "Dahası o devasa ateşi yakanlar kim? O ateşi görüp te ortalıktan sıvışan ya da ateşi yakanlara teslim olanlar kimler bunları yakın zamanda hep birlikte göreceğiz". demiştik. Sonuçta Yenişehir'in yerel idarecileri bu sınavdan sıfır çektiler. Kendi vatandaşlarının yanında saf tutacaklarına onların gözyaşlarını sileceklerine, Kirazlıyaylalılar yerlerde sürüklenirken onları tutup kaldıracaklarına, maalesef Lübnanlı firmanın gözüne girmek için yarıştılar.

Saygıdeğer Basın Mensupları Kıymetli Yenişehirli Hemşerilerimiz;
Allah kalbi kırıkların yanında olduğuna göre "mazlumun yakarışı ile Allah arasında perde olmadığına" göre zalimler nelerine güvenip te zulümlerine devam ederler anlamış değilim. Kirazlıyaylalılar için artık kahır bitti. Kirazlıyayla'da yüzler gülsün artık, gözlemeler açılsın, davullar çalınsın, kurbanlar kesilsin. Gün sizin gününüz bayram sizin bayramınız.
Bizler İYİ Partililer olarak halkımızın refahı için dün Kirazlıyayla'da, yarın Mahmudiye'de öbür gün belki Akbıyık'ta, Beypınar'da vb. bizlere ihtiyaç duyulan her yerde sizler çalışmaya çabalamaya devam edeceğiz. Yenişehir'in geleceği için her konuda, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Yenişehir'in tüm değerleri ile hep birlikte hareket edeceğiz, diyor İYİ Parti Yenişehir İlçe Teşkilatı adına hepinize saygılarımı sunuyorum.


                                                                       

 

REKLAM

Kaynak : http://yenisehirim.com/bilirkisi-heyetinden-maden-sirketine-fren.html.html

Yorumlar

  • Cm

    Cm

    Boğazköy barajınada bir el atılıp zehirli baraj suyuba bi dur deseler topraklar sebzeler ve insanlar kurtulsa

Yorum Yaz