CHP TAŞINMAZLAR İÇİN YARGIYA GİDİYOR

CHP TAŞINMAZLAR İÇİN YARGIYA GİDİYOR

Yenişehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında alınan taşınmaz mal satış kararıyla ilgili Yenişehir CHP İlçe Başkanlığı, basın açıklaması gerçekleştirdi.

DAVUT AYDIN’A AĞIR ELEŞTİRİLER!

Belediye Başkanı Davut Aydın’a zehir zemberek eleştirilerde bulunan CHP İlçe Başkanı Ahmet Köse, konuyu yargıya taşıyacağını kaydetti.

CHP İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen ve parti yöneticileri, meclis üyeleri ile parti avukatının da katıldığı açıklamada herkes gibi CHP Meclis üyelerinin de iyi niyetinin suistimal edildiğini söyledi.

ART NİYET, SUİSTİMAL VAR!

CHP İlçe Başkanı Köse, açıklamasında, ‘Burada bir art niyet, ciddiyetsizlik ve suiistimal vardır. Kamuoyu,  tüm meclis üyeleri ve Yenişehir halkı  yanıltılmıştır’ dedi. Başkan Köse, taşınmazlarla ilgili alınan karara parti olarak İdare Mahkemesine dava açıp, karara itiraz edeceklerini ifade etti.

İŞTE CHP İLÇE BAŞKANI AHMET KÖSE’NİN AÇIKLAMASI:

‘Ocak 2021 belediye meclis toplantısında görüşülen gündem maddelerinden biri de belediyeye ait toprakların satılmasıydı.

Her meclis toplantısı öncesi parti lokalinde meclis grubumuzla toplanarak, gündem üzerinde değerlendirmelerde bulunuruz. Bu meclis toplantısı öncesinde yaptığımız , toplantıda da maddeler tek tek değerlendirilmiş, chp meclis grubunun tutumunun ne olacağı belirlenmiştir.

Bu maddeyle asıl olarak neyin amaçlandığı, belediye başkanı ve parti grup sözcülerinin oturumdan bir gün önce belediye de yaptıkları toplantıda açıklanmıştır. O toplantıda belediye başkanı, "Arkadaşlar, biliyorsunuz ,Yenişehir genelinde tarımın daha verimli ve düzenli hale getirilmesi için toplulaştırma yapıldı. Bu işlem sonrası bir çok artık parsel oluştu. Bu parseller şu anda atıl durumdadır.  Bu parselleri satın almak isteyen 27 çiftçimiz belediyeye dilekçe vermiştir. Bu parselleri hemen yanında bulunan büyük parsel sahiplerine satarak üretime kazandırmamız gerekiyor." demiştir.

Bizler de Yenişehir'de toplulaştırma sonrası ortaya çıkan yüzlerce parselin varlığından zaten haberdarız. Bu parçaların da üretime ve dolayısıyla ekonomiye kazandırılması gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle bu artık parçaların yanı başında bulunan büyük parselin sahibine satılması doğru bir fikirdi.

Biz parti demeclis grubumuzda kendi değerlendirmemizi yaparken yinede satılacak parçaların, satış yetkisi verilirken miktar, yüzölçümü, ada ve parsel numaralarının belirtilmesini aksi halde yetki verilmemesi gerektiği konusunda fikir birliğine varmıştık.

Belediye meclis salonundaki toplantı başladığında, gündem maddeleri  görüşülürken sıra ilgili maddeye gelince, mecliste diğer partilere mensup meclis üyelerinin bir itirazı olmamıştır. CHP li meclis üyeleri ise satılması düşünülen artık parsellerin ada ve parsel numaralarının mutlaka belirtilmesini istemişlerdir. Bunun üzerine belediye başkanı "ARKADAŞLAR KADASTRO CALIŞMALARI DEVAM EDIYOR, BU NEDENLE ADA VE PARSEL NUMARALARI HENÜZ BELİRLENEMEMİŞTİR. BELLİ OLDUĞUNDA BUNLARI SİZLERLE PAYLASACAĞIM. LÜTFEN AKLINIZA YANLIŞ BİR ŞEY GELMESIN, BEN TARİHE TOPRAK SATAN BAŞKAN OLARAK GEÇMEK İSTEMEM. SİZLERİ NAMUSUM, ŞEREFİM ÜZERİNE TEMIN EDERİM" diye bir açıklama yapınca arkadaşlarımızda maddenin kabulü  yönünde oy kullanmışlardır. Gerçi muhalefet hayır dese de bu madde iktidar oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edilecekti. Başkanın o gün mecliste  samimi ve objektif bir tutum içinde olması, satış yetkisiyle ilgili haysiyet, namus sözü vermesi ve kullanılmayan artık parsellerin üretime dahil edilmesinin gerekli olduğu düşüncesiyle meclis üyeleri  kabul oyu vermiştir.

Aradan bir aya yakın bir zaman geçti. Şubat toplantısından bir kaç gün önce Belediye başkanı kendisine satış yetkisi verilen artık parsellerin ada, parsel numaraları ve miktarını gösteren listeyi meclis üyelerine teslim etti. Liste incelendiğinde, toplulaştırma sonrası ortaya çıkan , 150 m2, 300 m2 gibi küçük,  artık parsellerin dışında, oylama anında gündeme gelmeyen, belediyenin uhdesinde ne kadar arsa ve arazi varsa hepsinin burada yer aldığı görülmektedir. Yanı 27 artık parsel için verilen kararın altına sonradan 528 bağımsız ve büyük parsel de eklenmiştir. Bu belgeler ve karar metni aradan bir ay geçtikten sonra meclis üyelerime verilmiştir. Böylece 7 günlük itiraz süresi de geçirilmiş oldu.

Burada yanıltma, yanlış yönlendirme, suiistimal ve amaç dışına taşan hususlar vardır. Oylama esnasında, ifade edilen, söz verilen, yemin edilen,tanımlanan,  niyet edilen iş bu değildi. Ortaya bam başka bir görüntü çıkmıştır.

Bu yanlışlığın düzeltilmesi için Yenişehir  İYİ Parti  İlçe Başkanlığı 7 günlük yasal süre içerisinde kaymakamlık nezdinde itirazda bulunmuştur. Bunun üzerine  Kaymakamlık belediye başkanlığına yazı yazarak, oturumda alınan kararı, ses kayıtlarını,  görüntü kayıtlarını, tutanak ve diğer materyalleri istemiştir. Buna cevaben  belediye başkanlığının,  kaymakamlığa  yazdığı yazıda şu hususlara yer verilmiştir.

1. Ocak ayı oturumunda,  taşınmaz mal satışının gündem maddesi ile, içinde yer, ada ve parsel, m2 olarak yüz ölçümü, cinsi, mevki, hisse oranı ve m2 olarak hisse miktarlarının da belirtildiğini ifade etmektedir.Yapılması gereken buydu  ama böyle olmadığını salondaki herkes gördü.

2. Bir başka husus:  Belediye Başkanlığının meclis üyelerine bir ay sonra gönderdiği, karar metninde, bu maddeyle ilgili meclisin nasıl bir tasarrufta bulunduğu, oylanıp oylanmadığı, nasıl bir karar alındığı belli değildir.

3. Aynı yazıda, belediyenin bedel tespiti yetkisi olmadığı ifade edilmektedir.

4.Yine bu yazıda,  meclis kararında görüldüğü üzere Belediye Başkanına ve encümene satış yetkisi verilmemiştir, denmektedir. Bu nokta oldukça ilginçtir.

5. Konu meclis gündemine geldiğinde ve görüşülürken, maksat başkana yetki verilmesiydi. Ama başkan kaymakamlığa gönderdiği bu yazıda konuyu satış kararı olarak tanımlamaktadır.

6. Ayrıca bu yazıda 5393 sayılı belediye kanunu ile aynı doğrultuda olan belediye çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesinin 5. Fıkrasına göre de ; imar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur, ifadesi yazılıdır.

Bu ifadelerden başkan adeta kendisine itiraz edenleri haklı çıkarmak ister gibidir. Belgeyi okuyanda sanki satış işlemine başkanın da muhalif olduğu gibi bir izlenim oluşmaktadır.

Belediye Başkanlığı, çelişkilerle dolu bu yazıyla yaptığı yanlışı adeta ifşa ve itiraf  etmektedir.

Bu metni okuyan kaymakam, mülki amir olarak, belediyeyi ikaz ederek, "Bu problemi düzeltin!" demesi gerekirken, sessiz kalarak problemin parçası olmayı tercih etmiştir. Bu yanlış burada düzelmiş olsaydı konuyu mahkeme taşımaya veya cimere bildirmeye gerek kalmayacaktı.

Burada bir art niyet, ciddiyetsizlik ve suiistimal vardır. Kamuoyu,  tüm meclis üyeleri ve Yenişehir halkı yanıltılmıştır.

Ocak oturumunda meclis salonunda bulunan meclis üyeleri, belediye çalışanları, misafirler ve siyasi parti yöneticileri de şahit olmuşlardır ki, ada ve parsel numarası, m2 olarak miktar, mevki vb gibi konular hakkında en küçük bir bilgi ve belge ortaya konmamıştır. Aksine CHP meclis üyeleri ada ve parsel numaraları ve de miktarlar belli olmadan bu maddeye hayır oyu vereceğiz demişlerdir. Başkan da buna mukabil, henüz ada ve parsel numaraları netleşmedi, netleştiği zaman söz veriyorum, bunları size vereceğim demiştir. Gerçek buyken kaymakamlığa yazdığı yazıda ise bu bilgileri oturum esnasında oylama yapılırken meclis üyeleriyle paylaştığını ifade ederek, yalan söylemektedir.

Olay mahkemeye taşındığında, hakim  meclis oturumu esnasında ne konuşulduğu, o gün salonda nelerin olduğu, başkan mi yoksa meclis üyeleri mi doğru söylüyor bunu anlamak için oturuma ait ses kayıtları, görüntü kayıtları, tutanak ve diğer belgeleri isteyecektir. Böylece durum netlik kazanacaktır.

Bu durum belediye başkanının şahsına ve partisine olan güvenin kaybolmasına neden olmuştur. Başkan bey inandırıcılığını kaybetmiştir. Bundan sonraki oturumlarda meclis üyeleri toplantılara bu düşüncelerle girecektir. Ağzından çıkan her şeye şüpheyle yaklaşacaklardır.  Bu icraat Yenişehir halkı ve kamuoyunun da belleğinde yerini alacaktır.

Bir hususa daha dikkat çekmek isterim. Satış listesinde yer alan 555 parsel içinde belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı ve ilçe başkanının köylerinden arazi bulunmamaktadır. İlgili maddeyle kast edilen şeyin mevcut şekliyle,  satış yetkisi mi  yoksa satış kararı mı olduğu  belli değildir.

Belediye Başkanlığının, Kaymakamlığa gönderdiği yazıdan,  bir aylık süre içindeki gelişmelerden ve belediye başkanının ifadelerinden de anlaşılacağı üzere belediye başkanı bir şeyler yapmak isterken ortaya kocaman bir sorun çıkarmıştır. Bu durum sadece kendilerini değil mecliste grubu bulunan tüm partilerime sıkıntıya sokmuştur.

Ortaya çıkan bu garabetten hem başkanı, hem  meclis üyelerini  kurtarma gereği vardır. Ayrıca hatayı tamir ederek Yenişehir halkının zarara uğraması da önlenmelidir. Bu nedenle satış yetkisinin yada satış kararının derhal iptal edilmesi gerekmektedir. Sadece toplulaştırma sonrası ortaya çıkan,  atıl durumdaki artık parseller için satış düşünülmelidir.

Bu nedenle biz CHP olarak,  avukatımızla birlikte idare mahkemesinde  dava açarak, karara itiraz edeceğiz.

Yetki verildiği taktirde, Belediye Başkanı bir karış toprak satmayacağım  diye her fırsatta yemin etmektedir. Madem satmak niyetin yok o zaman niye satış konusunu meclise ve şehrin gündemine soktun? diye sorarlar adama. Ayrıca  mevcut şartlarda hükümetten  gelecek bir talimata direnmesi imkansızdır. Yani, hükümet  Kirazlıyayla'daki belediye arsasını Maden şirketine sat diye talimat verdiğinde buna hayır diyecek  bir konumda değildir.

Gelinen noktada, Yenişehir'de üç kişi kuyuya taş atmış ve çıkarmak için 40 kişiden fazlasına ihtiyaç vardır.

Şunu da belirtmek isteriz ki, Bu konuyla ilgili olarak, geçtiğimiz hafta millet ittifakı ortağı, iyi parti ilçe teşkilatı da bir basın açıklaması yapmıştır.  Bu açıklama sonrası MHP İlçe başkanının, İYİ Parti İlçe Başkanını hedef alan açıklamaları basında yer almıştır. Buradaki ifadeler bir siyasi partiyi temsil makamında olan birine yakışmamıştır. Siyaset nezaket ister. Bu tutum Yenişehir'deki siyaset üslûbunda  ve anlayışında seviye kaybına yol açmıştır. Kavga  ile siyaseti bir birinden ayırt etmek gerekir. Bu tutumu onaylamıyoruz. Onlara başkalarını suçlamadan önce, yapılan işi, ahlâken, vicdanen, yasallığı yönünden, ortaya çıkan sıkıntılı durum çerçevesinde iyice irdeleyip bir özeleştiri yapmalarını, yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyoruz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur'.

REKLAM

Kaynak : http://yenisehirim.com/chp-tasinmazlar-icin-yargiya-gidiyor.html.html

Yorumlar

    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiş gibi görünüyor.

    İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yaz